28 sierpnia 2022 r.

Kalendarz egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (na poziomach B1, B2, C1, C2) w 2023 r.

Informujemy o harmonogramie najbliżych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, ogłoszonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:
 • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedziałek)
  Poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
 • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela)
  Poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
 • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela)
  Poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.
 • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela)
  Poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 5-6 lutego 2023 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista dostępna powyżej.