Polityka Prywatności 1. Serwis https://popolsku.school (dalej zwany "Serwis") nie udostępnia stronom trzecim danych Użytkowników stron internetowych Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi statystycznych. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane są jedynie do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych oraz do administracji.
 2. Właściciel Serwisu przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu, danych statystycznych i remarketingu.
 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 4. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”. Korzystanie z technik „cookies” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani również żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach „cookies” pozwalają identyfikować Użytkownika i przechowywać dane o jego dotychczasowej aktywności w zakresie korzystania z Serwisu. Wyłączenie możliwości umieszczania plików cookie na komputerze użytkownika Serwisu bądź ich usunięcie w trakcie wizyty na Serwisie może skutkować częściowym lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, za co Firma nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wewnątrz serwisu wykorzystywane mogą być usługi firmy Google Inc. („Google“) – Google Analytics i Google AdWords. W tym celu mogą być wykorzystywane cookies. Serwis może reklamować się w Internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics i/lub Google AdWords. Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam [https://www.google.com/settings/ads]. Serwis oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w Serwisie.
 6. Wszelkie teksty, informacje oraz dane zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 7. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności dla wszystkich stron zewnętrznych, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za efekty wykorzystania materiałów i informacji zamieszczonych w Serwise.
 9. Właściciel Serwisu przykłada dużą wagę do informacji zawartych w Serwisie, jednak nie zawsze jest w stanie zapewnić pełnej ich aktualności.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 11. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych prosimy kierować na adres e-mail: kontakt |@| popolsku.school.