5 września 2022 r.

Lista ośrodków, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 5-6 listopada 2022 r.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z dniem dzisiejszym ogłosiła listę ośrodków egzaminujących w których odbędą są najbliższe egzaminy certyfikatowe.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Lista ośrodków egzaminujących:

BIAŁYSTOK
Politechnika Białostocka brak miejsc

BIELSKO-BIAŁA
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna brak miejsc

BYDGOSZCZ
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy brak miejsc

CHEŁM
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

GDAŃSK
Akademia Języka Polskiego (egzamin odbywa się w Gdańsku i Warszawie) brak miejsc
Uniwersytet Gdański
Vitas School Viktoriia Viazova

KATOWICE
Uniwersytet Śląski brak miejsc

KRAKÓW
Center SwP w Charkowie (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Krakowie)
Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski
Uniwersytet Jagielloński brak miejsc

LUBLIN
Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II brak miejsc
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej brak miejsc

ŁÓDŹ
Uniwersytet Łódzki brak miejsc

OPOLE
Uniwersytet Opolski brak miejsc

PRZEMYŚL
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

RZESZÓW
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

SZCZECIN
Politechnika Morska w Szczecinie brak miejsc

WARSZAWA
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie brak miejsc
Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Warszawie)
Edu & More Sp. z o. o. brak miejsc
Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”
Inozemna Mowa (ośrodek zagraniczny organizuje egzamin w Warszawie)
Instytut Kształcenia Obcokrajowców s. c. D. Drewnowska, M. Kujawska w W-wie
Lang LTC Sp. z o. o. brak miejsc
Lingua Nova Sp. z o. o.
Politechnika Warszawska brak miejsc
Polski Instytut Językowy brak miejsc
Społeczna Akademia Nauk
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny brak miejsc
Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski
Szkoła Klub Dialogu s.c. w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego brak miejsc
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski (organizuje egzaminy w Warszawie i Poczdamie) brak miejsc
Warszawski Uniwersytet Medyczny

WROCŁAW
Politechnika Wrocławska brak miejsc
Uniwersytet Wrocławski brak miejsc
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu brak miejsc

ZIELONA GÓRA
Uniwersytet Zielonogórski brak miejsc


Planujesz zdawać 5-6 listopada?

Polecamy weekendowy kurs z egzaminatorem, na którym wyjaśnimy, przećwiczymy, powtórzymy wszystko co piwienieneś wiedzieć o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego.

Sprawdź to