1 lutego 2022 r.

Kalendarz egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (na poziomach B1, B2, C1, C2) w 2022 r.

Informujemy o harmonogramie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, ogłoszonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w 2022 roku odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:
 • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela – poniedziałek)
  Poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
 • 26-27 marca 2022 r. (sobota – niedziela)
  Poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.
 • 25-26 czerwca 2022 r. (sobota – niedziela)
  Poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.
 • 5-6 listopada 2022 r. (sobota – niedziela)
  Poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
  Zobacz listę ośrodków w których planowane są egzaminy.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista dostępna powyżej.